« vissza

Bessenyei György összes versei

Bessenyei György

Letöltés

Bessenyei György összes versei - Bessenyei GyörgyAz ún. testőrköltők legismertebbje a magyar felvilágosodás irodalmának klasszikus alkotója. Pályája bölcselkedő és leíró versek alkotásával kezdődött, de már korai műveiben a nyugtalanul töprengő szellem nyilatkozott meg. Írt történelmi tragédiát Hunyadi Lászlóról, a nemesi rendről (Ágis tragédiája), költészetét megérintette a materializmus, a XVIII. század végének – főként francia eredetű – filozófiája, így írta meg filozófiai vétetésű esszéit, aktuális traktátusait. Eszménye, példája a francia forradalom volt. Gondolkodását és írói célját a közboldogság előmozdításának szolgálata határozta meg, ezt szolgálta verseivel is. És ebbe a gondolkodói rendszerve tartozott a magyar műveltség, a színjátszás, az anyanyelvápolás, az ideális állam (a társadalmi szerződés) költői szolgálata. Ő honosította meg Magyarországon a felvilágosult klasszicizmus lírai műfajait és határozta meg hosszú időre az eszményét.

Bessenyei György összes verseiPDF

hirdetés

útleírások, útinaplók, térképek, stb. - Utazási Irodák