« vissza

Csokonai Vitéz Mihály összes versei

Csokonai Vitéz Mihály

Letöltés

Csokonai Vitéz Mihály összes versei - Csokonai Vitéz MihályA magyar felvilágosodás világirodalmi rangú költője, Robert Burns-höz hasonlított nagysága. Rövid élete végén hihetetlen gazdag életművet hagyott hátra, amely látókörével, érzelmi telítettségével, versnyelvének sajátosságaival máig inspiráló hatású. A felvilágosodás eszméinek megismerése után alakította ki személyes átéléssel hitelesített költészetét. Amelyet például a teológiai világkép természettudományosba fordulása is jellemez. Rousseau nyomdokain haladva szinte érzéki gazdagságú, erős érzelmi sodrú, világirodalmi léptékkel mérve is maradandó lírát művelt. Műfajai is változatosak: a bölcseleti és politikai indítékú verstől a komikus eposzig, a szerelmes vallomástól (Lilla-versek) a bordalig, a szentimentalizmusba hajló darabokig (Siralom) minden korabeli műfajban remekelt. Változatosan élt a magyaros és a nyugatos verselés rím- és sorfajtáival, valamint a kor világszínvonalú filozófiájának követése harmonizál a nemzeti és egyéni sajátosságokkal.

Csokonai Vitéz Mihály összes verseiPDF

hirdetés

útleírások, útinaplók, térképek, stb. - Utazási Irodák