« vissza

Janus Pannonius összes munkái

Janus Pannonius

Letöltés

Janus Pannonius összes munkái - Janus PannoniusA latin nyelvű humanista irodalom legnagyobb magyarországi alkotója. Itáliai tanulmányai idején ismerkedett meg a klasszikus műveltséggel és a humanizmus eszméivel, egész munkássága e kettős hatáson alapul. Pályáját – afféle diákverselőként – epigrammákkal, dicsőítő és gúnyversekkel, epitáfiumokkal, alkalmi darabokkal kezdte. Honi munkásságának nyitánya a Búcsú Váradtól a magyar táj egyik első ábrázolása. Írt verset Mátyás király szolgálatában, a török elleni harcokról, a testi és lelki szenvedésről, humanista példák nyomán összegyűjtötte levelezését. Társtalannak érezte magát, ezt a szellemi magányosságot ábrázolta a túl korán virágzó mandulafáról szóló jelképi erejű versében. Kortársai és az utókor epigrammáit tartotta nagyra, ugyanakkor ő maga nagyepikai műfajjal szerette volna a nevét halhatatlanná tenni (Annales címmel Hunyadi Jánosról tervezett egy terjedelmes művet). Ő volt az első klasszikus alapokon humanista lírát művelő, latin nyelven alkotó magyar költő, a magyar humanizmus az ő életművére alapozódik.

Janus Pannonius összes munkáiPDF

hirdetés

útleírások, útinaplók, térképek, stb. - Utazási Irodák