« vissza

A magyar történet kútfői az Árpádok korában

Marczali Henrik

Letöltés

A magyar történet kútfői az Árpádok korában - Marczali HenrikMarczali Henrik (1856-1940) történetíró, egyetemi tanár, a MTA levelező tagja volt. Az európai gyakorlatban honos legmodernebb kritikai módszereket a párizsi École des Chartes-ban, a berlini és az angliai egyetemeken sajátította el 1876-1878 között. Nevéhez fűződik a történelmi szemináriumi rendszer kidolgozása a magyar egyetemeken. Marczali még nem az ún. specializálódás képviselője volt, mert átfogó egyetemes történeti összefoglalást is írt, és minden korszakot forrásszinten tanulmányozott. A Szilágyi Sándor által szerkesztett 10 kötetes, „A magyar nemzet története” című millenniumi magyar történeti összefoglalásban, ő írta a „Magyarország az Árpádok korában. 1038-1301”, és a „III. Károlytól a bécsi congresszusig. 1711-1815” című köteteket. Fejérpataky László mellett ő is a kritikai forráskutatás terén ért el jelentős eredményeket, melynek egyik produktuma „A magyar történet kútfői az Árpádok korában”. A kötet, ami viszonylag korai műve Marczalinak, két részben mutatja be a forrásokat, a hazai írókat műfajok (legendák, krónikák, évkönyvek) szerint csoportosítva, a külföldieket nemzetiségük alapján tárgyalja.

A magyar történet kútfői az Árpádok korábanPDF

hirdetés

útleírások, útinaplók, térképek, stb. - Utazási Irodák