« vissza

Petőfi Sándor összes költeményei

Petőfi Sándor

Letöltés

Petőfi Sándor összes költeményei - Petőfi SándorA magyar líra világszerte ismert emblematikus alkotója, az egyetemes szabadságvágy és a nemzeti haladás világszínvonalú szószólója. Ő a magyar népiesség legnagyobbja, a „népköltő” megtestesítője. Hangjának keresetlensége, természetessége, beszédmódjának közvetlensége és témáinak hitelessége, a gondolat és érzelem ábrázolásának őszintesége egyedüli a XIX. Századi magyar költészetben. Eszköze a népdalra emlékeztető könnyed versbeszéd, amelynek legremekebb példája a János vitéz. Szerelemi költészete egészen új hangzást hozott a magyar lírába, miközben igazi vátesz-költő volt. Küldetéses embernek tudta magát, így lett az 1848/49-es forradalom és szabadságharc egyik vezéregyénisége, majd mártírja. A szabadságeszmének rendelte alá az egyén életét, a személyes sorsát. 1846-ban alakult ki egyéni hangja, amelyet a világszabadság eszméje hevített izzóvá. Lírájában egyként vannak történeti példázatok, nemzeti imádságok, harcba hívó, riadó versek (A nép nevében, Nemzeti dal, Négy nap dörgött az ágyú…) Műfaji sokszínűség jellemzi, hiszen írt eposzparódiát, elbeszélő költeményt, bordalt, tájverset, úti leveleket, drámát is.

Petőfi Sándor összes költeményeiPDF

hirdetés

útleírások, útinaplók, térképek, stb. - Utazási Irodák