« vissza

Reviczky Gyula összes költeménye

Reviczky Gyula

Letöltés

Reviczky Gyula összes költeménye - Reviczky GyulaAz 1870-es évek elején kialakuló „modern” magyar lírát az „örök emberi” érzések feltérképezése vezette; a művészet közkinccsé tételének programja, illetve a nemzetek közeledésének vágya egyesítette e „kozmopolita költészet” első nemzedékét, amelynek legnagyobb alakja Reviczky Gyula volt. Reviczkyt már az 1870-es évek eleje óta ismerte a hazai irodalmi élet, a siker azonban csak közvetlenül halála előtt érte. Személyes hangú, vallomásos líráját Petőfi, Vajda és Heine hatása formálta, valamint Schopenhauer eszmevilága. Elutasította a népies irány tradícióit és a romantika pátoszát, „érzelem-kultuszával” inkább a szentimentalista hagyományokhoz kapcsolódott. Verseit a panaszos boldogtalanság és a rezignált lemondás ellentéte jellemezte, kifejezve nyomorúságos és küzdelmes életét, amelyet alapvetően származása és nincstelensége határozott meg. Reviczky líratörténeti helyét az impresszionizmushoz közel jelölte ki irodalomtörténetünk.

Reviczky Gyula összes költeményePDF

hirdetés

útleírások, útinaplók, térképek, stb. - Utazási Irodák