« vissza

Vörösmarty Mihály összes költeményei

Vörösmarty Mihály

Letöltés

Vörösmarty Mihály összes költeményei - Vörösmarty MihályVörösmarty költészete már a költő életében mindenki számára klasszikus példa volt. Hírnevét a Zalán futása alapozta meg, amely a honfoglalás eposza, a reformkori magyar líra egyik igen jellegzetes darabja. Már ez az alkotás mutatta a teljes életmű ama jellegzetességét, hogy nemzetébresztő szándék és borongás, rajongás és lemondás egyszerre van jelen. Eposzaiban, elbeszélő költeményeiben, színműveiben ott kavarog a történelmi példázat (A búvár Kund) és a tündérmese (Csongor és Tünde). Epigrammái a múltat idézik, miközben a reformkor törekvéseit szolgálják. Hazafias lírája (Szózat) a legmaradandóbb, miközben nagy lélegzetű ódákat, filozófiai töltetű verseket (Gondolatok a könyvtárban) és szerelmes darabokat egyként írt (A merengőhöz). A romantika egyik legnagyobb hatású képviselője, darabjaiban végzetes helyzeteket és végletes hősöket jelenít meg. Kései költészetében kozmikus képekkel érzékelteti a forradalom és szabadságharc bukása fölött érzett fájdalmát, a szabadság elvesztésének tragikumát, és szinte emberiség léptékű víziókat, mitikus verseket alkot a reményvesztettségről és a nemzethalálról.

hirdetés

útleírások, útinaplók, térképek, stb. - Utazási Irodák